Promo Show – Międzynarodowe Targi Reklamy i Druku – w nowej formule to większa przestrzeń i nowe możliwości dla Wystawców z zachowaniem ekskluzywności dla TOP Agencji. Targi dedykowane są agencjom reklamowym, drukarniom i klientom końcowym. 
Wydarzenie wyłącznie dla przedstawicieli branży. 
Więcej na www.promoshow.pl

Godziny otwarcia 10:00 – 17:00    

Promo Show - the International Advertising and Print Fair - in the new formula means more space and new opportunities for Exhibitors while maintaining exclusivity for TOP Agencies. The fair is dedicated to advertising agencies, printing houses and end customers.
An event exclusively for industry representatives.
More at www.promoshow.pl

Opening hours: 10:00 am – 5:00 pm

Rejestracja Uczestnika przebiega w 2 krokach / There are two steps to registration:

________________

1. Wypełnienie formularza rejestracyjnego / Filling out the registration form
2. Weryfikacja formalna Uczestnika przez organizatora / Organiser's formal verification of the provided information

Jesteś w punkcie 1 / You're at step 1. Zapraszamy do wypełnienia formularza i potwierdzenia przyciskiem "Zarejestruj" / Please fill out the form below and confirm by clicking on the "Register" button.

Na podany adres e-mail otrzymasz wiadomość potwierdzającą rejestrację / You will receive a confirmation e-mail.
Skontaktujemy się z Tobą w celu weryfikacji formalnej / We will contact you for formal verification.

DANE PODSTAWOWE / BASIC DATA

Dostawca / Supplier
Klient Końcowy / End Customer
Reklama - Agencja Reklamowa / Advertising - Advertising Agency
Reklama - Drukarnia / Advertising - Printing House
Reklama - Producent reklam / Advertising - Producer of advertisements

.

DANE FIRMY / COMPANY DATA

WYBIERZ KRAJ

select
  • WYBIERZ DZIEŃ / CHOOSE A DAY

  • Dzień pierwszy - środa 8.02.2023 / Day one - Wednesday, February 8, 2023
  • Dzień drugi - czwartek 9.02.2023 / Second day - Thursday February 9, 2023

* Rejestracja na targi jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu Promo Show 2023.

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez OOH magazine. Dane są chronione przez ustawę o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, 1997 z późniejszymi zmianami).

* Wyrażam zgodę na otrzymywanie od organizatora PROMO SHOW (OOH magazine) informacji o wystawcach PROMO SHOW drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zmianami) świadczącą usługi drogą elektroniczną.

---

* Registration for the fair is tantamount to accepting the REGULATIONS.

* I consent to the processing of my personal data for marketing purposes by OOH magazine. The data is protected by the Personal Data Protection Act (Journal of Laws No. 133, item 883, 1997, as amended).

* I agree to receive from the organizer of the PROMO SHOW (OOH magazine) information about the exhibitors of the PROMO SHOW by electronic means, in accordance with the Act of 18.07.2002 (Journal of Laws No. 144, item 1204, as amended) providing services by electronic means.

* Wszystkie rejestracje będą potwierdzane przez organizatora. / Each registration will be confirmed by the organizer.