DANE PODSTAWOWE / BASIC DATA

Brak dostępnych wejściówek!

.

DANE FIRMY / COMPANY DATA

WYBIERZ KRAJ

select
  • WYBIERZ DZIEŃ / CHOOSE A DAY

  • Dzień pierwszy - środa 8.02.2023 / Day one - Wednesday, February 8, 2023
  • Dzień drugi - czwartek 9.02.2023 / Second day - Thursday February 9, 2023

* Rejestracja na targi jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu Promo Show 2023.

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez OOH magazine. Dane są chronione przez ustawę o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, 1997 z późniejszymi zmianami).

* Wyrażam zgodę na otrzymywanie od organizatora PROMO SHOW (OOH magazine) informacji o wystawcach PROMO SHOW drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zmianami) świadczącą usługi drogą elektroniczną.

---

* Registration for the fair is tantamount to accepting the REGULATIONS.

* I consent to the processing of my personal data for marketing purposes by OOH magazine. The data is protected by the Personal Data Protection Act (Journal of Laws No. 133, item 883, 1997, as amended).

* I agree to receive from the organizer of the PROMO SHOW (OOH magazine) information about the exhibitors of the PROMO SHOW by electronic means, in accordance with the Act of 18.07.2002 (Journal of Laws No. 144, item 1204, as amended) providing services by electronic means.

* Wszystkie rejestracje będą potwierdzane przez organizatora. / Each registration will be confirmed by the organizer.